Project name: Ben’s House Capsule Homestay – Dorm Homestay


Ben’s House Capsule Homestay – Dorm Homestay
. Phòng dorm con kén
. Sauna miễn phí
. Phòng đọc sách rộng rãi
. Sân thượng view toàn cảnh
. Trà & cafe miễn phí
. Khu BBQ ấm áp
Liên hệ hotline: 0585.143.234
Facebook: https://www.facebook.com/BenHouseCapsuleHomestay

podcastadasd